ข้าวเหนียว หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

การทำข้าวเหนียวไม่ได้ยุ่งอยากเหมือนแต่ก่อนอีกแล้ว แม่บ้านสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหุงด้วยหม้อหุงข้าว แทนการนึ่งเสียส่วนใหญ่ ระยะเวลาในการหุงไม่นานเหมือนกับการนึ่ง ซึ่งต้องแช่ข้าวเหนียวข้ามคืนเลยที่เดียว นกใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าหุงข้าวเหนียวอยู่เป็นประจำ แต่ไม่เคยเขียนวิธีการหุงในครัว เพราะเห็นแม่ครัวหลาย ๆ คนเขียนไว้แล้ว วันนี้มีเพื่อนชาวครัวถามวิธีการหุงข้าวเหนียวกันอีกครั้ง  นกเลยนำมาเขียนลงในห้องครัวเสียเลย   สำหรับขั้นตอนการหุงข้าวเหนียวมีดังนี้
1. ตวงข้าวเหนียวด้วยถ้วยตวงข้าวปกติ เติมน้ำแช่ข้าวเหนียว แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 1 ชม.
2. เมื่อครบเวลาให้นำข้าวเหนียวมาล้างทำความสะอาด จากนั้นข้าวเหนียวใส่ลงในหม้อหุงข้าวเติมน้ำอัตราส่วน 1 ต่อ 1  กดหุงข้าวตามปกติ (ให้น้ำพอปริม ๆ ข้าว) คอยจนกระทั้งข้าวสุก ใช้ทัพพีตะกุยข้าว นำข้าวออกจากหม้อหุง พร้อมเสริฟได้ทันที่